دانشگاه های ارائه دهنده دوره هاي بدون كنكور كارشناسي ارشد مدیریت اجرایی،مدیریت مالی،MBA، ...

پرديس كيش دانشگاه تهران
اين موسسه هر سال دو بار در رشته كارشناسي ارشد mba دانشجو پذيرش مي كند (گر چه امسال تعدادي از دانشجويان نيمسال اول خود را از طريق كنكور گزينش كرده است و احتمالا اين رويه در سال هاي آينده نيز تكرار خواهد شد .) براي آشنايي با اين مركز ، شرايط پذيرش ، ميزان شهريه و دريافت فرم ثبت نام مي توانيد به سايت پرديس كيش دانشگاه تهران مراجعه كنيد .


پرديس كيش دانشگاه صنعتي شريف
دانشگاه صنعتي شريف دوره بين المللي كارشناسي ارشد mba خود را در دانشگاه كيش برگزار مي كند ، نيمي از دروس دوره توسط اساتيد خارجي و نيم ديگر توسط اساتيد شريف ارائه مي شود . برنامه زمانبندي كلاس هاي اين دوره ها متناسب با افراد شاغل طراحي شده است . براي كسب اطلاعات بيشتر و دريافت فرم ثبت نام به سايت دانشگاه كيش مراجعه كنيد .


دانشگاه كيش
اين موسسه علاوه بر پذيرش دانشجو از طريق كنكور ، دوره هاي بدون كنكورmba نيز با همكاري دانشگاه مالتي مدياي مالزي برگزار مي كند . براي دريافت فرم ثبت نام به سايت دانشگاه كيش مراجعه كنيد .


موسسه آموزش عالي قشم
اين موسسه با همكاري دانشگاه Carleton كانادا دوره آموزشي mba برگزار مي كند . براي اطلاع از شرايط و نحوه پذيرش به سايت موسسه آموزش عالي قشم مراجعه كنيد .
برنامه بين المللي آموزش mba دانشگاه شريف با همكاري دانشگاه لين شوپينگ سوئد . دانشگاه صنعتي شريف با همكاري دانشگاه لين شوپينگ كشور سوئد كه يكي از چهار دانشگاه برتر سوئد است دوره آموزش mba گرايش مديريت محصول و بازار (MBA-ProMa) را ارائه كرده است.


واحد بين الملل دانشگاه اميركبير
دانشگاه صنعتي اميرکبير (پلي تكنيك تهران) و دانشگاه برمينگهام انگلستان در يك همكاري مشترك دوره كارشناسي ارشد MBA در گرايش مديريت فناوري (MBA-TM) برگزار مي كنند . دانشجوياني که درسهاي دوره مربوطه را در چارچوب مورد نظر و اصول کنترل کيفيت دانشگاه برمينگهام با حضور استادان دانشگاه مزبور طي مدت دو سال و نيم (سی ماه) در ايران با موفقيت به پايان برسانند به دريافت مدرک کارشناسي ارشد MBA از دانشگاه برمينگهام نائل مي شوند .