تدریس خصوصی مدیریت بازاریابی و فروش

Marketing and Sales Management

آموزش اصول مدیریت بازاریابی و مدیریت فروش بر اساس

کتاب کاتلر همراه با جزوه و ارائه اسلاید اموزشی

بر اساس کتب دانشگاهی داخل و خارج از کشور مانند فیلیپ کاتلر ترجمه بهمن فروزنده و سایر کتب به زبان فارسی و یا انگلیسی

تعاريف بازاريابي:
بازاريابي يك فرايند اجتماعي و مديريتي است كه به وسيله آن افراد و گروهها آنچه را ميخواهند و نياز دارند ازطريق خلق، ارائه و تبادل كالا با يكديگر بدست مي آورند.
بازاريابي فـــــرايندي است كه به وسيله آن سازمانها به صورت خلاق، مولد و سودآور با بازار ارتباط مي يابند.
بازاريابي دانش انطباق و همسـويي منابع انساني، مالي و فيزيكي سازمانها با خواست ها و نيازهاي مشتري است.
بازاريابي يعني شناخت نياز و خواست‌هاي دقيق مشتريان يك بازار هدف كاملاً تعريف شده و ارائه محصول (كالا يا خدمت) به آن مشتريان، به نحوي كه بتواند نسبت به رقبا ارزش بيشتري به مشتريان ارائه كند و در بلندمدت هم براي شركت سودآوري داشته باشد.


ماركتينگ چيست؟
شناسایی، شناساندن و افزایش رضایت مشتری

مفاهيم اساسي بازاريابي:
نياز: نياز حالت محروميت از چيزي در شخص مي باشد. وقتي نيازي تامين نشده باشد شخص دو راه حل پيش رو دارد. اول بدنبال چيزي مي باشد كه نياز را تامين كند و دوم تلاش مي كند كه بنحوي نياز را تعديل كند و شدت آنرا كاهش دهد.

خواسته : تمايلي كه پس از نياز ايجاد مي گردد يا ميل به برآوردن نيازهاست.
خواسته ها بر حسب امكاناتي كه تامين كننده نيازها هستند تعريف مي شوند. فروشندگان ممكن است از بيماري«نزديك بيني بازاريابي» (Marketing myopia) در رنج باشند اينان آنچنان در محصولات خود غرق شده اند كه فقط به خواسته هاي فعلي توجه دارند و دور انديشي در خصوص شناخت نيازها ي مشتريان را از دست داده اند.

تقاضا: درخواست براي كالايي خاص كه قدرت خريد آن وجود داشته باشد. خواسته ها وقتي با قدرت خريد همراه باشند تبديل به تقاضا مي شوند و مردم تقريبا داراي خواسته هايي نامحدودند اما در برابر منابع محدودي قراردارند و در چارچوب خواسته ها ومنابع معين، كالاهايي را برمي گزينند كه منافع و مزاياي حاصله رضايت ايشان را حداكثر كند.

كالا: هر چيزي كه جهت ارضاء نيازها وخواسته ها ي مردم در بازار ارائه شود توانايي تامين يك نياز يا خواسته را داشته باشد. هر چيزي كه بتوان براي جلب توجه، بدست آوردن ، استفاده يا مصرف، در بازار عرضه كرد و توانايي تامين يك خواسته يا نياز را داشته باشد كالا تلقي مي شود.

مبادلات: دريافت محصول و خدمات در قبال ارائه چيزي بازاريابي وقتي تحقق مي يابد كه مردم براي تامين نيازها و خواسته ها ي خود تصميم به مبادله بگيرند. براين اساس همانطوريكه توليد ايجاد ارزش مي كند مبادله نيز ايجاد ارزش مي كند چرا كه مبادله امكانات مصرفي بيشتري در اختيار مردم قرار مي دهد.


معاملات: (واحد اندازه گيري بازاريابي به شمار مي رود، يك معامله شامل داد و ستد فايده بين طرفين معامله است) مبادله، هسته مركزي بازاريابي است اما معامله، واحد اندازه گيري بازاريابي بشمار مي رود. تمام معاملات با پول صورت نمي گيرد خدمات نيز در معاملات پاياپاي مي توانند بجاي كالا مورد استفاده قرار گيرند.

بازارها: به مجموعه اي از خريداران بالقوه و بالفعل يك كالا، بازار اطلاق مي شود. در يك جامعه باافزايش تعداد افراد و معاملات، تعداد بازرگانان و بازارها نيز افزايش مي يابد و يك بازار مي تواند حول محور كالا، خدمت، و يا هر چيز با ارزش ديگري تشكيل شود.

مشتری کیست ؟
مشتري مهمترين بازديد كننده در محدوده كار ماست. او به ما وابسته نيست، ما به او وابسته هستيم. او مزاحم كار ما نيست، او هدف كار ماست. او يك بيگانه در كار نيست, او بخشي از آن است. ما با انجام كا ربراي او, لطفي در حق او نمي كنيم. اوست كه با فراهم كردن اين فرصت به ما لطف مي كند.

...

تدریس خصوصی مدیریت توسط
فوق لیسانس مدیریت MBA و دکتری مدیریت
09359597806
در شهر تهران - حسنی


تدریس خصوصی مدیریت MBA Tehran