خودتان از بافت دیواری استفاده کنید و Big Bucks را ذخیره کنید

توسط HOMAX® حمایت مالی می شود جوانب مثبت بسته نرم افزاری را برای استفاده از بافت دیوار شارژ می کنند. پس از همکاری با HOMAX® برای این پست ، فهمیدم که انجام این کار با HOMAX® Pro Grade چقدر آسان است™ دیوار بافت برای کسری […]

رفع سریع برای مخلوط کردن ترکیب مشترک و موارد دیگر

خانواده دستی دستمال اضطراری من نیاز به مخلوط کردن ترکیب مرکب داشتم اما نتوانستم دست و پا زدن مخلوط کن را پیدا کنم. سپس من به بالا نگاه کردم و دیدم که قلاب دوچرخه ای در یک تیرچه پیچیده شده است. قلاب را برداشتم ، […]

مزایا و معایب آبگرمکن های بدون تانک

از طریق انبار خانه مزایای بخاری آب بدون تانک آبگرمکن های بدون تانک (همچنین به واحدهای “در صورت تقاضا” یا بخاری آب گرم فوری نیز گفته می شود) از 30 تا 50 درصد انرژی کمتری نسبت به واحدهای دارای مخازن استفاده می کنند و بسته […]